Posuzování Krajské výstavy psů Příbram přislíbili pánové rozhodčí:

Petr Řehánek (hlavní rozhodčí)

Tomáš Kučera

Vladimíra Tichá

Lenka Fairaislová

Karel Hořák

Pořadatel výstavy si vyhrazuje, v případě potřeby, změnu rozhodčího.


 
Tvorba stranek pro chovatele